in English bằng tiếng Việt

Njenfalgars talen

De talen van Njenfalgar

Vooreerst welkom op mijn website. Hieronder kunt u enige (maar niet alle) information vinden over de talen en werelden die ik heb uitgevonden. Alle documenten zijn pdf’s, gezien ik dit formaat het makkelijkst produceer. Voorlopig zijn ze allemaal in het Engels, gezien ik nog geen tijd heb gevonden ze te vertalen. Het favicon ginder boven, by the way, is het begin van mijn naam (’ãh plus eenen, i.e. het woorscheidteken plus de letter ‹n›) geschreven in het schrift van het ’õSet’akhtü Njèènshwajgarr.

“Vrolijk 2010” in ’õSet’akhtü Njèènshwajgarr, geschreven in het Èènmanting schrift (merk op dat het van rechts naar links moet worden gelezen)
“Vrolijk 2010” in het Èènmanting schrift

’õSet’akhtü Njèènshwajgarr

’õSet’akhtü Njèènshwajgarr: “De taal van Njenfalgar” is een taal die ik heb uitgevonden om mijn skills in het uitvinden van talen te trainen. Het resultaat is redelijk onnatuurlijk, maar het uitvinden ervan heeft me veel geleerd (al was het maar over de limieten van natuurlijkheid in talen). Ik heb de taal zowat laten vallen, maar ik behoud er goede herinneringen aan.

Het Zeven-Godenuniversum

Het “Zeven-Goden”-universum is een wereld die ik ben beginnen uitvinden toen ik zeven was, and het is door deze wereld dat ik aan mijn eerste uitgevonden taal ben begonnen. Sindsdien is de wereld veel veranderd — oorspronkelijk zou Jupiter bewoond zijn, wat problematisch werd toen mijn steeds groeiende astronomische kennis het gas-zijn van de planeet Jupiter begon te omvatten. Daarenboven heb ik de taal op Jupiter gesproken drie keer uitgevonden, om uiteindelijk op te geven omdat mijn ouders mijn notitie’s uit onachtzaamheid bleven weggooien (en ook omdat ik begon te realiseren dat een taal bestaat uit meer dan substantieven alleen, zodat mijn linguïstieke kennis van die tijd begon tekort te schieten).

Tegenwoordig ben ik aan het werken aan de hoofdtaal van de zeven kernplaneten. The prototaal noemt zichzelf Troilgulm, en ik ben bezig deze naar de toekomst te laten evolueren.

De talen van Kahal and Troil: Hier beschrijf ik de belangrijkste talen gesproken in de tijd van het Troilgulm, alsook enkele kleinere notenswaardige talen van die tijd. In die tijd waren er twee belangrijke beschavingen: een op de vlakten op een equatoriaal continent met Sar als lingua franca; en een tweede in de bergen daar in de buurt, met slechts weinig contact met de eerste, en die Troilgulm als voornaamste taal heeft.

Taalgids voor het Troilgulm: Enkele zinnen die van nut kunnen zijn voor reizigers in de landen van Troil.

Het eerste hoofdstuk van McGuffey’s reader in Troilgulm: Hier kan men de taal in volle glorie aanschouwen. Merk op dat enkele vertalingen wat vrij zijn, gezien de planeet van Troil niet dezelfde diersoorten kent als onze aarde.

Over de oorsprong van de plaatsnamen in de Oude Provinciën: De vertaling naar het Engels van de inleiding van Shamphayër Norkeons lijst van etymologieën van de meeste — of misschien wel alle — plaatsnamen in de Oude Provinciën van het Rijk. Merk op dat de taal van Norkeons tijd al redelijk verschilt van het klassieke Troilgulm van de vorige links.

De pangalactische taal: Hier vindt men een beschrijving van de taal in gebruik als hulptaal van de pangalactische gemeenschap. De taal werd behandeld in de Language Creation Tribune, nummer 7 in de sectie Conlang Curiosities.

The Veelheid

Ik in de Hạ Longbaai, noordelijk Vietnam
Ik

De “Veelheid” is een multiversum dat ik heb uitgevonden met het doel er een epische fantasyroman in te schrijven. Op zekere dag ben ik begonnen de hele boel te herwerken, waarna ik heb beslist naar het Zeven-Godenuniversum te vluchten van de warboel die het aan het worden was. Het is al enige tijd geleden dat ik nog enig werk heb verricht aan deze wereld, maar ik ben van plan er ooit, in een grijze toekomst, naar terug te keren.

Bloemlezing citaten: Dit is een onvolledige lijst van citaten, gedichten en tekstfragmenten die ik heb geschreven toen ik aan de Veelheid werkte. Het leeuwendeel is achterhaald, maar ik toon het hier uit nostalgie, en ook om te pochen over hoeveel talen ik wel niet op mijn palmares heb staan.

Hoe mij lastig te vallen

Mijn e-mailadres bestaat uit mijn conlanging-pennaam Njenfalgar, gevolgd door “at gmail dot com”. Ik heb ook een profiel op Facebook. Daarnaast kan ik nu en dan worden aangetroffen op de Conlang-weblist.

Mijn echte leven vindt plaats in Danang, Vietnam.