in het Nederlands in English

Ngôn ngữ của Njenfalgar

Những ngôn ngữ của Njenfalgar

Hoan nghênh các bạn đến trang mạng của tôi. Dưới đây bạn có thể tìm thấy một vài (nhưng không cả) thông tin về các ngôn ngữ và thế giới mà tôi sáng tạo. Mọi tập tin là pdf, vì đó là định dạng tôi tại ra một cách dễ nhất. Bây giờ tất cả vẫn bằng tiếng Anh, vì tôi chưa có thời gian mà dịch sang tiếng Việt. Và nếu bạn đang tự hỏi, icon lên đấy là chữ cái đầu tiên của tên tôi (’ãh cộng eenen, hay là chữ phân cách từ cộng chữ cái ‹n›) viết bằng chữ cái của tiếng Njenfalgar.

“Chúc năm 2010” bằng ’õSet’akhtü Njèènshwajgarr, viết bằng chữ cái Èènmanting (chú ý rằng cần đọc chữ viết này từ phải sang trái)
“Chúc năm 2010” bằng chữ Èènmanting

’õSet’akhtü Njèènshwajgarr

’õSet’akhtü Njèènshwajgarr: “Tiếng Njenfalgar” là một ngôn ngữ tôi sáng tạo vì tôi đã muốn thực hạnh sáng tạo ngôn ngữ. Kết quả không tự nhiên lắm, nhưng nhờ sáng tạo ngôn ngữ này thì tôi học nhiều (nhất là vì giới hạn của sự tự nhiên của ngôn ngữ). Tôi bỏ rơi ngôn ngữ này rồi, nhưng tôi vẫn có kỷ niệm êm đềm về nó.

Thế giới Thất Thần

Thế giới “Thất Thần” là một thế giới tôi bắt đầu sáng tạo lúc có bảy tuổi, và lần đầu tôi sáng tạo một thứ tiếng trong đời là trong thế giới này. Kể từ lúc ấy thế giới thay đổi nhiều — lúc đầu tôi tạo ra sao Mộc có người ở, nhưng sau lúc tôi nhận ra rằng sao Mộc chỉ là khí đến lõi thì ý tưởng của tôi gặp rắc rối. Vả lại tôi sáng tạo thứ tiếng của dân tộc sao Mộc ba lần, và sau đó chịu thua vì bố mẹ tôi luôn vứt lời ghi của tôi vào thùng rác (và cũng vì tôi nhận ra rằng một ngôn ngữ cần bao gồm nhiều hơn danh từ, và sự nhận ra này vượt quá sự hiểu biết về ngôn ngữ của tôi lúc ấy).

Ngày nay tôi đang phát triển ngôn ngữ chính của hành tinh đầu tiên trong bảy hành tinh quan trọng nhất. Ngôn ngữ nguyên thuỷ gọi mình bằng Troilgulm (có nghĩa là tiếng Troil), và tôi đang phát triển giai đoạn tương lai của nó.

Những thứ tiếng của Kahal và Troil: Trong tư liệu này tôi miêu tả những thứ tiếng chính mà người ta nói đồng thời với tiếng Troil, và tôi cũng nói một vài điều về vài ngôn ngữ nhỏ hơn của thời ấy. Vào thời gian ấy đây có hai nền văn minh chính: một nền văn minh ở đồng bằng trên một lục địa gần xích đạo, ngôn ngữ chính là tiếng Sar; nền văn minh thứ hai ở trong núi gần nền văn minh thứ nhất, nhưng không thường xuyên liên lạc với nền văn minh này, và có tiếng Troil là ngôn ngữ chính.

Danh sách từ và câu tiếng Troil có ích: Từ và câu nào có thể có ích cho ai nào muốn đi đất Troil du lịch.

Chương đầu tiên của “McGuffey’s reader” bằng tiếng Troil: Trong tư liệu này bạn có thể xem ngôn ngữ này trong sự thật. Đôi khi tôi chỉ đã phỏng dịch câu, vì hành tinh của Troil không có động vật của trái đất.

Về nguồn gốc của địa danh trong Tỉnh Cũ: Đây là bản dịch sang tiếng Anh của lời tựa của danh sách nguyên từ của đa phần — nếu không phải là mọi — địa danh trong Tỉnh Cũ của Thần Quốc mà Shamphayâr Norkơn biên soạn. Lưu ý rằng ngôn ngữ mà người ta nói ở thời đại của Norkơn khá khác biệt rồi với tiếng Troil cổ điển miêu tả trong liên kết trước.

Ngôn liên hiệp thiên hà: Ở đây bạn có thể tìm thấy một bài mô tả ngôn ngữ mà cộng đồng liên hiệp thiên hà dùng. Tạp chí Language Creation Tribune, số 7, đoàn Conlang Curiosities bàn đến thứ tiếng này.

Vô Số Giới

Tôi tại vịnh Hạ Long, vùng đồng bắc Việt Nam
Tôi

“Vô Số Giới” là một thế giới đa vũ trụ mà tôi đã phát triển vì muốn viết một truyện fantasy sử thi trong nó. Rồi một ngày nào tôi bắt đầu làm lại hai đều truyện và thế giới, nên tôi quyết định bắt đầu làm việc trong thế giới Thất Thần để không điên đi về tình trạng lộn xộn của Vô Số Giới. Ngày này tôi không làm nhiều nữa với thế giới này, nhưng một ngày nào trong một tương lai xa xôi tôi sẽ quay lại.

Tập ngạn ngữ: Đây là một danh sách không đầy đủ với ngạn ngữ, thơ và mảnh văn mà tôi viết khi phát triển Vô Số Giới. Đa phần đã lỗi thời, nhưng tôi vẫn cho mọi bạn coi để nhớ lại, và cũng để khoe về số ngôn ngữ tôi đã sáng tạo.

Nếu bạn muốn gửi spam (hay e-mail khác)

Địa chỉ e-mail của tôi là tên chữ Njenfalgar của tôi, ghờ mêu chấn com. Tôi cũng có một trang Facebook. Thêm hơn nữa, bạn có thể tìm tôi trên danh sách Conlang .

Trong thế giới sự thật tôi sống ở Đà Nẵng, Việt Nam.